Łatwiej będzie Ci zdobyć pracę, jak zmienisz sposób myślenia.

Praca

W moim wywiadzie z prof. Kocem, pełnomocnikiem Rektora ds. Spraw KRK rozmawiałem o uczeniu się przez całe życie, konkurencyjnym rynku pracy, fundowanych stypendiach dla najlepszych studentów. Zapraszam do wysłuchania wywiadu.

Za dyplomem musi stać człowiek, który coś potrafi”. „Pracodawca szybko zweryfikuje poziom wiedzy i umiejętności pracownika”. „Potrzebna jest świadomość tych, co się uczą”. Trzeba się uczyć i trzeba coś umieć”. „Celem studiowania nie jest zdobycie dyplomu”.

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji szkolnictwa wyższego to w uogólnieniu metoda opisu kształcenia polskich uczelni. Możemy wyróżnić dwie charakterystyczne cechy. Pierwsza to opisy, które są sformułowane w języku efektów kształcenia- przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać absolwent po ukończeniu nauki na danym cyklu kształcenia. Drugie to opisy wspólnego europejskiego systemu pozwalające na porównywanie dyplomów uzyskanych w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

 

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo konkurencyjny i praktyczny. Liczy się to, co umiesz. Dyplom jest furtką do dobrze płatnej pracy, pod warunkiem że czas studiów nie został zmarnowany. Niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy są kompetencje interpersonalne i analityczne, które możemy zdobyć praktyczne tylko sami udzielając się w dodatkowych projektach i kołach naukowych, bo to jedyny, odpowiedni sposób na rozwinięcie tych umiejętności.

 

Sytuacja na rynku pracy ulegnie znacznie lepszej poprawie, kiedy rozwinie się polska gospodarka, a system kształcenia nastawiony będzie na zdobywanie doświadczenia przez studentów. Bogate kraje wprowadziły indywidualny system kształcenia, który pozwala przyswajać wiedzę i jednocześnie zdobywać doświadczenie. Niestety Polska nie należy do bogatych krajów, gospodarka kuleje.

 

Przespanie studiów, brak dodatkowego zaangażowania w projekty i działalność kół naukowych skazuje najprawdopodobniej przyszłego absolwenta na bezrobocie w swoim fachu z wyłączeniem absolwentów studiów informatycznych. Znalezienie pracy w zawodzie w niektórych przypadkach może trwać nawet do 6 miesięcy. Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie semestralnej obowiązkowej praktyki zawodowej, jak również systemu dualnego studiów. Studia połączone z pracą.

 

Wspólnie doszliśmy do konsensusu, że ukończenie studiów nie gwarantuje od razu uzyskania pracy. . Głównym problemem jest zrozumienie KRK przez studentów i nauczycieli. Jednak przede wszystkim „Studenci muszą chcieć”. Wszystko jest zależne od Ciebie.

 

Mateusz Neska